خیابان ها و پیاده روها که اصلی ترین فضاهای عمومی هستند حیاتی ترین اندام های شهر محسوب می شوند.
جین جیکوبز – فعال مدنی
Jane Jacobs – Urban Activist

مطلب قبلینقش تنوع سنگفرش در طراحی میدان عمومی
مطلب بعدیبرخی از معماران پیشرو حوزه پایداری در عصر حاضر
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید