zahra dalvand 01در میدان کاخ سنت پترزبورگ، مقیاس عظیم فضای تهی، فضایی فراخ خلق کرده که در آن سهم عرش بیش از فرش گشته و سنگ فرش بی آلایش کف نیز آن را تشدید می کند. در این میان ریتم جداره ها نیز ترتیبی است و آشوبی در آن مشاهده نمی شود، وجود ستون الکساندر در میانه ی صحنه، ساحتی را در اطراف خود وصف می کند که پذیرای رویدادهای جمعی است. ترکیب المان در مرکز میدان، مقیاس وسیع فضا و فعالیت های شکل دهنده آن، همگی اتمسفر پرقدرتی خلق می کنند که مخاطب را تحت تاثیر قرار می دهد. میدانی که با پرگویی حضورش را بر مخاطب تحمیل نمی کند، بلکه پذیرای مخاطب است و مجال تجربه را بر او روا می دارد، تجربه جوّی که سکوت در آن معنا داشته باشد.

create vast Landscape on the earth and the sky, with minimalist design field
عکس از شیما طجرلو و توضیح از: زهرا دالوند / میدان کاخ/سن پترزبورگ/ روسیه/ پاییز ۱۳۹۵

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید