chris-reed-01طراحی باید بازتابی از اهداف فرهنگی و تکنولوژی معاصر باشد. این به معنی تغییر در ابزارها، برنامه ها و همچنین شکل های حاصل از آنهاست که از زمان، مکان و نیازهای فرهنگی خاصی حکایت می کند.
کریس رید – معمار منظر
  Chris Reed –  Landscape architect

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید