نویسنده: نورا وحیدیان

نقش درختان در کاهش دمای هوا
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  نقش درختان در کاهش دمای هوا

  پژوهشی در شهر درسدن آلمان نشان می دهد که درخت فندق دارای بیشترین میزان توانایی و گونه ای از نارون دارای کمترین میزان توانایی در خنک کنندگی هوا بوده است.

  تاثیر قطعه زمینهای سبز بر سلامت ساکنان
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تاثیر قطعه زمینهای سبز بر سلامت ساکنان

  مطابق با تحلیلی در رابطه با تاثیر ایجاد فضای سبز در ۴,۴۳۶ قطعه زمین خالی در فیلادلفیا بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ دریافتند که ایجاد زمینهای سبز با کاهش حداکثری استرس و افزایش فعالیتهای فیزیکی در بخشهای مختلف شهر مرتبط بوده است.

  تاثیر اولین خطوط دوچرخه سواری حفاظت شده در ایالات متحده بر میزان مصدومیت کاربران
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تاثیر اولین خطوط دوچرخه سواری حفاظت شده در ایالات متحده بر میزان مصدومیت کاربران

  مرز مسیرهای دوچرخه سواری با گیاهان، موانعی مانند میله ها، جداول کنار خیابان و اتومبیلهای پارک شده مشخص می شوند و بین ۳۵ تا ۵۸ درصد در کاهش مصدومیت موثرند.