نویسنده: نورا وحیدیان

پروژه های برتر در زمینه طراحی و استفاده از جزئیات
 • زمان مطالعه : 13 دقیقه
 • ۰

  پروژه های برتر در زمینه طراحی و استفاده از جزئیات

  اغلب ترکیب چیزهای کوچک منجر به تولید چیزی ارزشمند و فوق العاده می شود. این امر تقریباً در مورد همه چیز در زندگی صدق می کند. این مطلب انواع مختلفی از جزئیات طرحهای منظر را معرفی می کند تا اهمیت آنها را نشان دهد.

  نقش درختان در کاهش دمای هوا
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  نقش درختان در کاهش دمای هوا

  پژوهشی در شهر درسدن آلمان نشان می دهد که درخت فندق دارای بیشترین میزان توانایی و گونه ای از نارون دارای کمترین میزان توانایی در خنک کنندگی هوا بوده است.

  تاثیر قطعه زمینهای سبز بر سلامت ساکنان
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تاثیر قطعه زمینهای سبز بر سلامت ساکنان

  مطابق با تحلیلی در رابطه با تاثیر ایجاد فضای سبز در ۴,۴۳۶ قطعه زمین خالی در فیلادلفیا بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ دریافتند که ایجاد زمینهای سبز با کاهش حداکثری استرس و افزایش فعالیتهای فیزیکی در بخشهای مختلف شهر مرتبط بوده است.

  تاثیر اولین خطوط دوچرخه سواری حفاظت شده در ایالات متحده بر میزان مصدومیت کاربران
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تاثیر اولین خطوط دوچرخه سواری حفاظت شده در ایالات متحده بر میزان مصدومیت کاربران

  مرز مسیرهای دوچرخه سواری با گیاهان، موانعی مانند میله ها، جداول کنار خیابان و اتومبیلهای پارک شده مشخص می شوند و بین ۳۵ تا ۵۸ درصد در کاهش مصدومیت موثرند.