منظر شهری

مهربان بودن به رسم دیوار مهربانی

مهربان بودن به رسم دیوار مهربانی

ایجاد دیوار مهربانی حرکت مردمی با بازتاب های مثبت در جامعه و حتی در سطح بین الملل بود اما نقدهایی نیز به این جریان وارد است که می توان آنرا بهبود بخشید.
طرحی از یان گل؛ تاب بازی جاذبه فضای جمعی

طرحی از یان گل؛ تاب بازی جاذبه فضای جمعی

از یان گل خواسته شد تا در این پروژه مشارکت داشته و مبلمان شهری انعطاف پذیری طراحی کند که مخاطبین فضا را جذب کند. نتیجه آن ساخت تاب های با سایه بان بود.
نقش منظر خیابان در مسیر منتهی به مسجد جامع به عنوان نقطه عطف شهر یزد

منظر خیابان در مسیر منتهی به مسجد جامع به عنوان نقطه عطف شهر یزد

خیابان های مختوم به نقاط عطف شهر وظیفه مهمی هم در جهت تاکید بر بنای شاخص و هم در جهت حفظ هویت آن بنا دارند. بنابراین می بایست دارای ویژگیهای خاصی باشند.
خط آسمان شهر میبد و عناصر تعریف کننده آن

خط آسمان شهر میبد و عناصر تعریف کننده آن

گنبد و گلدسته مساجد و بادگیر، عناصر شکل دهنده خط آسمان در بافت سنتی میبد هستند. این عناصر به جزء جنبه زیبایی، در خوانایی و آرامش روانی عابران نیز نقش دارند.
بادگیر عنصر هویت بخش منظر شهر یزد

بادگیر عنصر هویت بخش منظر شهر یزد

بادگیرهای یزد به دلیل تعدد، نمی­ توانند نشانه باشند. اما همین ویژگی موجب شده بادگیر در دیدهای مختلف شهر حضور داشته و دارای کارکرد هویتی باشند.
پل لوخت‌سینگل، اولین پروژه در جهان به روش کراودفاندینگ

پل لوخت‌سینگل، اولین پروژه در جهان به روش کراودفاندینگ

کراودفاندینگ نوعی جدید و موثر از سرمایه گذاری است که در آن عموم مردم از طریق یک پلتفرم آنلاین، برای محقق کردن یک پروژه، کمک های مالی اهدا می کنند.
آیا هنر شهری می تواند یک فضای مرده را زندگی ببخشد؟

آیا هنر شهری می تواند یک فضای مرده را زندگی ببخشد؟

چیدمان های هنری می توانند در تغییر نگرش و رفتار مردم در شهرها موثر باشند. هنر شهری در میدان والرو، فضای مرده دیروز را تبدیل به فضایی پویا و سرزنده کرده است.
تنوع؛ رمز موفقیت فضای عمومی

تنوع؛ رمز موفقیت فضای عمومی

انعطاف پذیری در فضای عمومی به چندعملکردی شدن آن منجر می شود.کلید موفقیت میدان پایونیر، وجود تنوع، مدیریت حرفه ای کارکردها، موقعیت مناسب و طراحی ساده آن است.