منظر شهری

رویکرد معماران منظر در هدایت شهرها به سوی پایداری

رویکرد معماران منظر در هدایت شهرها به سوی پایداری

0
رویکرد کل‌ گرای معماری منظر در تراکم انبوه شهر و فرآیندهای طبیعی مرتبط با آن می تواند دید ما به شهر به عنوان یک موجود زنده و واحد را به سمت پایداری سوق دهد.
منظر شهرهای مرزی؛ نمونه موردی: بازار سنتی شهر مریوان

منظر شهرهای مرزی؛ نمونه موردی: بازار سنتی شهر مریوان

0
شهر مرزی مریوان به علت دوری از پایتخت، علی رغم پتانسیلها و ظرفیتهای موجود از کانون توجه به دور مانده و این مساله بر معماری و منظر آن نیز تاثیرگذار بوده است.
نقش هنر محیطی در جزیره هرمز

نقش هنر محیطی در جزیره هرمز

0
در جزیره هرمز با بهره گیری از ظرفیتهای طبیعی و استفاده از استعداد زنان جزیره، توانسته اند هنر محیطی را با فرهنگ و سنت خود ترکیب کرده و هویتی ویژه بیافرینند.
منظر بندر لافت، محصول ادراک عناصر خرد منظر

منظر بندر لافت، محصول ادراک عناصر خرد منظر

0
در بندر لافت، ادراکات جزئی منظر شهری به واسطه عناصر خرد مانند بادگیرهای کوتاه و پهن و ادراکات کلی به واسطه وجود نظرگاهی رو به شهر و منظر دریا حاصل می شود.
طرحی از یان گل؛ تاب بازی جاذبه فضای جمعی

طرحی از یان گل؛ تاب بازی جاذبه فضای جمعی

0
از یان گل خواسته شد تا در این پروژه مشارکت داشته و مبلمان شهری انعطاف پذیری طراحی کند که مخاطبین فضا را جذب کند. نتیجه آن ساخت تاب های با سایه بان بود.
نقش منظر خیابان در مسیر منتهی به مسجد جامع به عنوان نقطه عطف شهر یزد

منظر خیابان در مسیر منتهی به مسجد جامع به عنوان نقطه عطف شهر یزد

0
خیابان های مختوم به نقاط عطف شهر وظیفه مهمی هم در جهت تاکید بر بنای شاخص و هم در جهت حفظ هویت آن بنا دارند. بنابراین می بایست دارای ویژگیهای خاصی باشند.
همنشینی رنگها در بافت میبد

نقش رنگ در منظر شهری میبد

0
این گزارش به بررسی معانی خاص رنگ ها در بافت میبد و نقش رنگ در منظر شهری و پی بردن به تاثیرات همنشینی این رنگها در کنار هم می پردازد.
خط آسمان شهر میبد و عناصر تعریف کننده آن

خط آسمان شهر میبد و عناصر تعریف کننده آن

0
گنبد و گلدسته مساجد و بادگیر، عناصر شکل دهنده خط آسمان در بافت سنتی میبد هستند. این عناصر به جزء جنبه زیبایی، در خوانایی و آرامش روانی عابران نیز نقش دارند.
بادگیر عنصر هویت بخش منظر شهر یزد

بادگیر عنصر هویت بخش منظر شهر یزد

0
بادگیرهای یزد به دلیل تعدد، نمی­ توانند نشانه باشند. اما همین ویژگی موجب شده بادگیر در دیدهای مختلف شهر حضور داشته و دارای کارکرد هویتی باشند.