معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
 همراه گرامی؛

سفر تخصصی به منظور ارتقای کیفیت علمی و تقویت بینش حرفه ای متخصصان گرایش های معماری برنامه ریزی شده است. از این رو ضروری است که هنجارها و مقرراتی که ضامن برگزاری موفق یک برنامه گروهی است از سوی همه رعایت شود. حفظ یکپارچگی گروه همسفران و همدلی آنان در طول برنامه، که به زیبایی و طراوت سفر می انجامد، در گرو احترام همگان به موارد زیر است:

همسفران گرامی موظف به رعایت موارد زیر در سفر هستند: