آرشیو مسکو

بازی با مقیاسها در تعریف نظرگاه
فاطمه کریمی

بازی با مقیاسها در تعریف نظرگاه

نظرگاه تپه گنجشکها دارای عناصر بسیاری همچون گشایش فضایی، دید مناسب به خط آسمان شهر، دید به تپه سبز، امکان دید به کل مجموعه و البته بازی با مقیاسها است.

احترام به سایت تاریخی در محوطه کاخ کرملین
بهشته جعفری

احترام به سایت تاریخی در محوطه کاخ کرملین

تأسیسات موجود در محوطه کاخ کرملین درون محفظه‌ ای از جنس آینه قرار گرفته‌ اند تا ضمن جلوگیری از تخریب منظر، تصویری از بناها و محیط پیرامون را نمایش دهند.

عدم درک مناسب به دلیل محصوریت فضا
مینا لطف اللهی یقین

عدم درک مناسب به دلیل محصوریت فضا

مركز كسب و كار در مسكو، مجموعه ای از آسمانخراشها است كه در فواصلی نزديك بهم محصور هستند و برای درک آن بايد از اين محصوریت گریخت و از نظرگاهی به آنها نگریست.

نورپردازی نما در ساختمانهای مسکو
بهشته جعفری

نورپردازی نما در ساختمانهای مسکو

نورپردازی نما در ساختمان باید به‌ گونه‌ ای باشد که باعث خیرگی چشم انسان نشود و به روشن شدن و تأمین امنیت فضای شهری کمک کند.

علائم راهنما در متروی مسکو
بهشته جعفری

علائم راهنما در متروی مسکو

علائم راهنما برای یافتن مسیر در مترو ضروری هستند. متروی مسکو با هنرهای تزئینی روی سقف و دیوار به موزه‌ تبدیل‌ شده و از اینرو علائم بر روی کفسازی قرار دارند.

همخوانی مسیرهای عبوری با بستر
علی اکبر خمسه عشری

همخوانی مسیرهای عبوری با بستر

در تپه گنجشکها در شهر مسکو، مسیرهای عبوری از مصالحی همچون چوب و خاکهای مخصوص ساخته شده که همخوانی کاملی با محیط اطراف خود دارند.

محل پارک خودرو در لبه خیابانهای شهر مسکو
بهشته جعفری

محل پارک خودرو در لبه خیابانهای شهر مسکو

در شهر مسکو، لبه خیابان توسط یک اختلاف ارتفاع و مصالح از لبه پارکینگ جدا می‌شود و محل پارک خودرو به‌ گونه‌ای طراحی‌ شده است که از عرض خیابان کاسته نشود.

پرونده منظر روسیه
پریچهر اصل فلاح

پرونده منظر روسیه

در این سفر که به منظور شناخت منظر روسیه صورت گرفت و با پرسش و پاسخ و تعامل دانشجویان در بازدیدهای میدانی همراه بود، از شهرهای مسکو و سن پترزبورگ بازدید شد.

جایگاه فضاهای جمعی در زندگی شهری مسکو
کامیاب کیانی

جایگاه فضاهای جمعی در زندگی شهری مسکو

مردم روسیه امروزه با تغییر گرایشهای سیاسی، به طراحی فضاهای جمعی اهمیت می دهند. برای جریان داشتن زندگی شهری در تمام ساعات، به منظر شبانه نیز توجه شده است.

تجربه حضور در میدان سرخ مسکو
مهسا سحرخیز

تجربه حضور در میدان سرخ مسکو

گستردگی میدان سرخ و انفصال بدنه‌ های آن از هم، فضایی منعطف و فارغ از هویت جداره‌ ها پدید آورده و به جداره‌ های منفک از هم، کلیتی یکپارچه بخشیده است.

دیوارنگاری در منظر شهری روسیه
هدا حسینی

دیوارنگاری در منظر شهری روسیه

پراکندگی دیوارنگاری در بافت تاریخی یا مدرن و گستره موضوعات آن در روسیه، به فراخور محل اجرا متفاوت است. نقش سیاست و تاریخ نیز در شکل گیری آنها پر رنگتر است.

آموزش معماری منظر در محیط طبیعی
علی اکبر خمسه عشری

آموزش معماری منظر در محیط طبیعی

آموزش انسانها در حین ارتباط با فضاهای طبیعی از اهداف منظر است. جنگل طبیعی در تپه گنجشکها در مسکو با قرار دادن تنه های درختان مختلف آنها را معرفی کرده است.

کاربرد چوب در مبلمان شهری مسکو
بهشته جعفری

کاربرد چوب در مبلمان شهری مسکو

گرمای ویژه چوب زیاد و هدایت حرارتی آن کم است. در مقابل خورشید سوزاننده نیست و در محیط‌ سرد یخ نمی‌ زند و مصالح مناسبی برای مبلمان در اقلیمهای سرد و گرم است.

تغییر منظر نگاه از زمین به آسمان
ستاره خمسه لی

تغییر منظر نگاه از زمین به آسمان

چشم در نگاه اول به سمت شهر مسطح مسکو دچار اغتشاش می‌شود، چون ساخت آسمانخراشها با بر هم زدن خط آسمان شهر باعث تغییر در نگاه آرام ناظر به سمت آسمان شده است.