خانه برچسب‌ها فضای شهری

برچسب: فضای شهری

طرح برنده مسابقه راه آهن بالتیک الهام گرفته از قوس

طرح برنده مسابقه راه آهن بالتیک الهام گرفته از قوس

ساختمان ایستگاه قطار بالتیک با الهام از فرم اولیه قوس و دوران آرت نوو، با سایبان هایی که شبیه برگهای سرخس قوس دار هستند، تشخص می یابد.
فراخوان دهمین جایزه اروپا برای فضاهای عمومی شهری

فراخوان دهمین جایزه اروپا برای فضاهای عمومی شهری

جایزه اروپایی برای فضاهای عمومی شهر، ماهیت ارتباطات و اجتماع فضای عمومی شهری اروپا را نمایان می سازد و تنها جایزه ای است که فقط محدوده به یک قاره است و به دو بخش مؤلف یا بانی طرح و شهردار یا دیگر مؤسسات پیشرو با هدف بهبود زندگی شهروندان تعلق می گیرد.
مرکز خرید Funmix در پکن، تلفیقی از فضای تجاری و شهری

مرکز خرید Funmix در پکن، تلفیقی از فضای تجاری و شهری

مرکز خرید Funmix در پکن بر روی فضاهای بیرون و استراحت شاد و عمکردی تمرکز کرده است، زیرا بچه ها و بزرگسالان به عناصر مختلف در فضاهای بیرونی جذب می شوند.
زندگی دوباره به محیط داخلی و خارجی شهر در پارک سقفی ویرهون استریپ

پیوند دوباره فضاهای باز و بسته شهری در پارک سقفی ویرهون استریپ

پارک سقفی ویرهون استریپ، مکانی خوشایند برای زندگی و کار است که در آن نه تنها زیبایی، بلکه سودمندی سقفهای سبز نیز نشان داده شده و مورد استفاده قرار می گیرد.
محوطه جدید دانشگاه سنترو، طراحی مرتبط با فضای شهری

محوطه جدید دانشگاه سنترو، طراحی مرتبط با فضای شهری

در یکی از شلوغ ترین خیابانهای مکزیکو سیتی، محوطه دانشگاه سنترو دارای مجموعه ساختمانی چند عملکردی است که در تعامل با خیابانها به عنوان فضای شهری عمل می کند.
سفارت سبز

سفارت سبز

سفارت سبز غرفه ای رویایی است که معماری و عملکرد آن نوع نگاه ما را به  بید به عنوان یکی از مصالح ساختمانی تغییر داده و رویکرد طبیعت گرایی را ترویج می دهد.
تحلیل فیلم تحسین شده La La Land از دیدگاه معمارانه

تحلیل معمارانه فیلم تحسین شده La La Land

مجله interiors فیلم La La land را ازحیث رابطه میان معماری، فضا وسینما بررسی و پلان صحنه طراحی شده توسط کتی کرنر برای آشنایی شخصیتهای فیلم را ترسیم کرده است.
درسهایی از پروژه فضای شهری Superkilen در کپنهاگ

درسهایی از پروژه فضای شهری Superkilen در کپنهاگ

Superkilen پارکی شهری در کپنهاگ است که دارای بازخورد مثبتی نیست زیرا مسیری اشتباه در بهبود مکانهای تفریحی انتخاب کرده و به بستر و مخاطبین توجهی نداشته است.
بازی پوکمون گو؛ انگیزه ای برای شناخت کودکان از شهر

بازی پوکمون گو؛ انگیزه ای برای شناخت کودکان از شهر

نوع استفاده از فناوری مکانیابی در بازی پوکمون گو، تحولی در استفاده از فضاهای شهری است. بازیکنان با دنبال کردن پوکمون ها، شهر را به شیوه ای جدید کشف می کنند.