جستجو
Close this search box.

آرشیو شهر

راه ساده برای آشنایی با یک شهر این است که انسان بداند که مردم آن شهر چگونه کار می کنند چگونه عشق می ورزند و چگونه می میرند آلبر کامو نویسنده
زیرساخت سبز یک راه ‌حل کم‌ هزینه و سازگار را برای مدیریت فاضلابهای سطحی ارائه می‌دهد که شامل استراتژیهای طراحی نوآورانه ای برای مدیریت سیلاب است
پارک ورزشی Yangzhou Li Ning بر مبنای اصل ادغام عملکردهای مدرن شهر با فرهنگ تاریخی و سنتی ساخته شده است به این ترتیب امکانات ورزشی مدرن که منعکس کننده شیوه زندگی معاصر است به وجود آمده است
شهر چیزی بیش از ساکنان آن است شهر با ایجاد فضایی مطلوب می تواند دلیلی برای انتخاب زندگی اجتماعی مردم به جای زندگی انفرادی باشد گوردن کالن طراح شهری
شهر به مثابه یک زبان و گنجینه ای از واژگان است راه رفتن در شهر همچون صحبت کردن به این زبان و گزینش واژه هاست ربکا سُلنیت نویسنده
برای رهایی از دوگانگی طبیعت و شهر این پروژه با تاکید بر ادغام طبیعت در سه بخش طبیعت طبیعت بدون تغییر و طبیعت تغییر یافته توسط مداخله انسان طراحی شده است
بامهای سبز را می توان ابزاری برای بازآفرینی شهرها دانست همچنین اصطلاح بامهای زندگی بخش نیز در مورد آنها به کار می رود آنها در واقع در پاسخ به شهرسازی سریع ایجاد شده اند در این مطلب به بررسی مزایای بام سبز پرداخته شده و دلایلی برای توجیه داشتن بام سبز ذکر می شود
شارون لام در این مطلب مطالعات و گفته های دیگران در مورد شهر Kowloon Walled را با تجربیات پدرش که در همسایگی این محل زندگی می کرده مقایسه کرده است
اینکه تخت جمشید مجموعه ای از کاخها است که برای نمایش قدرت بنا شده یا زیارتگاهی ملی و مقدس برای جشنهای نوروزی و مراسم مذهبی بوده دو نگرش را شکل داده است
سینما به عنوان معماری عنوانی برای تعامل سینما و معماری است معماری ذاتی بیان سینمایی و ماهیت سینمایی تجربه معمارانه دیالوگی پیچیده بین این دو رشته است
شهرها باید بعد اجتماعی طبیعت شهری را به کار گرفته و طبیعت با کیفیت و قابل استفاده را با فضاهای شهری مانند خیابانها میدانها و نواحی مسکونی تلفیق کنند
مؤلفه های فراوانی برای طراحی کاشت سازگار با زنبور عسل در شهر وجود دارد یکی از آنها ایجاد بوستانی است که در آن گیاهان جاذب زنبور عسل مورد استقاده قرار گیرد