برچسب: سن پترزبورگ

تاثیر نحوه ساماندهی جداره های تجاری بر بافت تاریخی سن پترزبورگ
 • زمان مطالعه : 9 دقیقه
 • ۱

  تاثیر نحوه ساماندهی جداره های تجاری بر بافت تاریخی سن پترزبورگ

  جداره های تجاری در بافت تاریخی سن پترزبورگ، تاثیر کمی بر بدنه ساختمان داشته و مداخله به فونت بدون زمینه، تابلوی کوچک و سایبان برای تعریف ورودی محدود می شود.

  بررسی جزیره نیوهلند به عنوان یک پروژه محرک توسعه درون شهری
 • زمان مطالعه : 12 دقیقه
 • ۰

  بررسی جزیره نیوهلند به عنوان یک پروژه محرک توسعه درون شهری

  جزیره نیوهلند با هدف احیا و ارائه کاربریهای جدید باززنده سازی شد. این طرح، نیوهلند را به عنوان یک هسته شهری فعال، پویا و سرزنده و انعطاف پذیر معرفی می کند.

  منظر به مثابه آینه هستی
 • زمان مطالعه : 11 دقیقه
 • ۲

  منظر به مثابه آینه هستی

  منظر آثار به مثابه­ آینه­ ای که هستی پیرامون خود را به نمایش می­ گذارد، می­ تواند واجد طرحی برای نمایش بیشتر هست­ هایی در نظام معنایی – زیبایی­ شناختی باشد.