خانه برچسب‌ها سبزینگی

برچسب: سبزینگی

راههای آوردن سبزینگی به درون یک شهر

راههای آوردن سبزینگی به درون یک شهر

0
ما انسانها نیاز به تعامل با زندگی گیاهی اطرافمان داریم. استعداد انسان، راههایی در مناطق شهری و حومه ای به وجود آورده تا سبزینگی گیاهان را به ما نزدیکتر کند.
تاثیر مناظر طبیعی پیرامون آپارتمانها بر انضباط شخصی کودکان

تاثیر مناظر طبیعی پیرامون آپارتمانها بر انضباط شخصی کودکان

0
مطابق با تحقيقی در شیکاگو، دخترانی که در آپارتمانهايی با مناظر طبیعی بیشتر و سبزتر زندگی می کنند، در آزمونهای مربوط به انضباط شخصی نمرات بهتری کسب می کنند.
تاثیر نقل مکان به نواحی شهری با سبزینگی بالا بر سلامتی روحی و روانی مردم

تاثیر نقل مکان به نواحی شهری با سبزینگی بالا بر سلامتی روحی و روانی مردم

0
پژوهشی در بریتانیا نشان می دهد که نقل مکان به محلی سبزتر نه تنها سلامتی روحی و روانی را بهبود می بخشد، بلکه تاثیرات آن نیز تا مدت طولانی پایدار می ماند.
هویت منظرین حیاط خانه های قدیمی گرگان

هویت منظرین حیاط خانه های قدیمی گرگان

0
در خانه های قدیمی ایرانی، کیفیت، نوع عملکرد، حجم هندسی، عناصر موجود در فضا، محرمیت و نوع سبزینگی حیاط ها بسته به نوع کاربری بنا و همچنین اقلیم متفاوت است.
تاثیر مناظر گیرا و جالب توجه بر میزان پیاده روی هفتگی مردم

تاثیر مناظر گیرا و جالب توجه بر میزان پیاده روی هفتگی مردم

0
مطالعه ای در استرالیا بیانگر این است که مناظر گیرا و جالب توجه شامل زیبایی، سبزینگی و نورپردازی در شب، با افزایش میزان پیاده روی هفتگی مردم در ارتباط هستند.