خانه برچسب‌ها زیست محیطی

برچسب: زیست محیطی

نکات مهم در طراحی و برنامه ریزی زیست محیطی

نکات مهم در طراحی و برنامه ریزی زیست محیطی

طراحی و برنامه ریزی زیست محیطی نقش مهمی در شکل دادن به زیستگاههای شهری آینده ما خواهد داشت.این مواردی به عنوان مسایل اساسی و پیچیده در نظر گرفته می شوند.
مسیری زیست محیطی در شهر سیواس ترکیه

مسیری زیست محیطی در شهر سیواس ترکیه

مسیری زیست محیطی در شهر سیواس ترکیه درمحل رود غزلایرماک طرحی شده که با با بافت شهربه خوبی عجین شده است. برنامه های فرهنگی از مشخصه های قوی طراحی آن است.
ضرورت تغییر در شهرهای امروزی

ضرورت تغییر در شهرهای امروزی

شهرها و رشد آنها تاثیر بسزایی در همه ابعاد زندگی انسان گذاشته اند و برای برون رفت از بحرانهای زیست محیطی باید در شهرهای آینده تغییر بنیادی اعمال شود.