خانه برچسب‌ها زیبایی شناسی

برچسب: زیبایی شناسی

رعایت تناسب در رنگ و ارتفاع گیاهان

رعایت تناسب در رنگ و ارتفاع گیاهان

در طرح کاشت بوستان محله شاهد در شهر محمدیه، معیارهای زیبایی شناسی نظیر تقارن، تناسب و... رعایت شده است، به گونه ای که گیاهان با ارتفاع بیشتر در عقب و گیاهان با ارتفاع کمتر درجلوی باغچه کاشته شده اند.
کُرنلیا هان اُبرلندِر

کُرنلیا هان اُبرلندِر

معماران منظر با نگاه جامع تر به اکولوژی در طراحی، می توانند ابعاد جدیدی از زیبایی شناسی که مبتنی بر طراحی اکولوژیک است را معرفی کنند. کُرنلیا هان اُبرلندِر
مرغ آمین، قربانی عدم هماهنگی در فضای شهری

مرغ آمین، قربانی عدم هماهنگی در فضای شهری

مرغ آمین، از نمادهای مورد استفاده در بین مردم ایران، دارای پشتوانه ای فرهنگی و مذهبی است. این نماد به عنوان یک المان و نشانه‌ شهری، مهمان کوچه و خیابانهای شهر اصفهان شده است.

فتوکامنت