خانه برچسب‌ها زندگی شهری

برچسب: زندگی شهری

بازگشت زندگی به شهر با احیای یک فواره مرده

بازگشت زندگی به شهر با احیای یک فواره مرده

0
شهر چیواهوا با مسائل قاچاق مواد مخدر و فقدان امکانات شهری مواجه بود. با برگزاری کارگاههای مشارکت اجتماعی و از طریق احیاء یک فواره قدیمی زندگی به شهر بازگشت.
ویلیام اچ وایت

ویلیام اچ وایت

0
خیابان به مثابه یک رودخانه بستری برای جریان زندگی شهری است. مردم به خیابانها می‌آیند نه برای گذر از آن بلکه برای اینکه در آن زندگی کنند. ویلیام اچ وایت
جایگاه فضاهای جمعی در زندگی شهری مسکو

جایگاه فضاهای جمعی در زندگی شهری مسکو

1
مردم روسیه امروزه با تغییر گرایشهای سیاسی، به طراحی فضاهای جمعی اهمیت می دهند. برای جریان داشتن زندگی شهری در تمام ساعات، به منظر شبانه نیز توجه شده است.