خانه برچسب‌ها زندگی

برچسب: زندگی

تعریف متفاوت مفاهیم در هند

تعریف متفاوت مفاهیم در هند

تفاوت در نوع نگاه انسان به پدیده ها می تواند بر بسیاری از شئونات زندگی او تأثیر بگذارد و همین تفاوتها در مفاهیم گوناگون، سبب تفاوت در زندگی هندیها شده است.
جیمز کرنر

جیمز کرنر

معماران منظر باید با فرم پارکها و باغها، زیبایی و حسی از شادی را در شهرها جای دهند تا مردم خودشان زندگی در شهرها را انتخاب کنند. جیمز کرنر
قبرستان ماسوله، فضایی عجین شده با زندگی روزانه

قبرستان ماسوله، فضایی عجین شده با زندگی روزانه

قبرستان ماسوله در مجاورت مسجد و در مسیر تردد اهالی است. عابرین برای رسیدن به مقصد از این فضا عبور کرده و در مناسبت های خاص نیز به مثابه فضای باز جمعی عمل می کند.
ویلیام اچ وایت

ویلیام اچ وایت

خیابان، رودخانه ای برای زندگی شهریست؛ محلی برای تجمع شهروندان و مسیری برای رسیدن به مرکز شهر است. ویلیام اچ وایت - شهرساز