جستجو
Close this search box.

آرشیو زمین بازی

پردیس سبز دانشگاه موناش فراتر از عملکرد فیزیکی است و افرادی را که در فضا حضور دارند برای یادگیری، تعامل و بحث در مورد رویدادهای جهان ترغیب می­ کند.
مطالعه رفتار کودکان قبل و بعد از تبدیل زمین قدیمی به زمین بازی با منظر طبیعی نشانگر افزایش دو برابری زمان بازی پس از افزودن نهر آب، گلها، صخره ها و ... است.
زمین بازی موجود در اوستر پارک آمستردام، محوطه ای است که با شکل منحصربفرد یک مسیر، ابعاد مختلفی از بازیهای ماجراجویانه را برای کودکان فراهم کرده است
این فضا با مواد بازیافت شده ساخته شده که سقف آن شبیه به خیمه و متشکل از پرچمهای غیرقابل استفاده بوده و استفاده از تور سبب ایجاد قابلیت بیشتر در آن شده است.