خانه برچسب‌ها رویداد

برچسب: رویداد

تیموتی بتلی

تیموتی بتلی

شهر بیوفیلیک، شهری است که طبیعت را نه همچون حاشیه یا تزئینات، بلکه به عنوان هسته طراحی و برنامه‌ ریزی شهری به کار می بندد. طبیعت، کلید شکل گیری تمامی رویدادهای شهر است. تیموتی بتلی - برنامه ریز شهری
لارنس هالپرین

لارنس هالپرین

شهر در واقع، مجموعه ای مرکب از رویدادهاست. لارنس هالپرین - معمار منظر
تیم واترمن

تیم واترمن

معماری منظر می تواند برای کسانی که مشتاق تنوع و چالش اند و درباره تمام رویدادهای جهان کنجکاوی می کنند، انتخاب ایده آلی باشد. تیم واترمن - معمار منظر
تنوع؛ رمز موفقیت فضای عمومی

تنوع؛ رمز موفقیت فضای عمومی

انعطاف پذیری در فضای عمومی به چندعملکردی شدن آن منجر می شود.کلید موفقیت میدان پایونیر، وجود تنوع، مدیریت حرفه ای کارکردها، موقعیت مناسب و طراحی ساده آن است.