خانه برچسب‌ها روسیه

برچسب: روسیه

قلمه های کاربردی در باغ کاترین

قلمه های کاربردی در باغ کاترین

0
در باغ کاترین با قرار دادن شاخ و برگ درختان هرس شده در خاک مساعد محیطی را برای پرورش درختان جدید ایجاد کرده اند و منظره ای متفاوت را خلق کرده است.
بازی با مقیاسها در تعریف نظرگاه

بازی با مقیاسها در تعریف نظرگاه

0
نظرگاه تپه گنجشکها دارای عناصر بسیاری همچون گشایش فضایی، دید مناسب به خط آسمان شهر، دید به تپه سبز، امکان دید به کل مجموعه و البته بازی با مقیاسها است.
ایجاد منظر زمین و آسمان فراخ با طراحی مینیمال میدان

ایجاد منظر زمین و آسمان فراخ با طراحی مینیمال میدان

0
در میدان کاخ سنت پترزبورگ، مقیاس عظیم فضای تهی، فضایی فراخ خلق کرده که در آن سهم عرش بیش از فرش گشته و سنگ فرش بی آلایش کف نیز آن را تشدید می کند.
عدم درک مناسب به دلیل محصوریت فضا

عدم درک مناسب به دلیل محصوریت فضا

0
مركز كسب و كار در مسكو، مجموعه ای از آسمانخراشها است كه در فواصلی نزديك بهم محصور هستند و برای درک آن بايد از اين محصوریت گریخت و از نظرگاهی به آنها نگریست.
نورپردازی متناسب با کاربری در میدان سرخ مسکو

نورپردازی متناسب با کاربری در میدان سرخ مسکو

0
کاربری های موجود در چهار گوشه میدان سرخ در شب به گونه ای متناسب نورپردازی شده بودند که هویت و کیفیت خود را در شب به قوت روز داشته باشند.
تعامل مردم با منظر توسط ارتباط محیط طبیعی و مصنوع

تعامل مردم با منظر توسط ارتباط محیط طبیعی و مصنوع

0
پرندگان در پویایی منظر شهری نقش بسزايي دارند زیرا جذب مخاطب و تعامل بیشتر مردم با فضا از ارتباط تنگاتنگ محیط طبیعی و مصنوع (انسان ساخت) نشات مي گيرد.
همخوانی مسیرهای عبوری با بستر

همخوانی مسیرهای عبوری با بستر

0
در تپه گنجشکها در شهر مسکو، مسیرهای عبوری از مصالحی همچون چوب و خاکهای مخصوص ساخته شده که همخوانی کاملی با محیط اطراف خود دارند.
دیوارنگاری در منظر شهری روسیه

دیوارنگاری در منظر شهری روسیه

0
پراکندگی دیوارنگاری در بافت تاریخی یا مدرن و گستره موضوعات آن در روسیه، به فراخور محل اجرا متفاوت است. نقش سیاست و تاریخ نیز در شکل گیری آنها پر رنگتر است.
تجربه حضور در میدان سرخ مسکو

تجربه حضور در میدان سرخ مسکو

0
گستردگی میدان سرخ و انفصال بدنه‌ های آن از هم، فضایی منعطف و فارغ از هویت جداره‌ ها پدید آورده و به جداره‌ های منفک از هم، کلیتی یکپارچه بخشیده است.