خانه برچسب‌ها رودخانه

برچسب: رودخانه

نمایش رویکرد در حال تحول چین در ارتباط با آب در نظرگاه رودخانه آیوی

نمایش رویکرد در حال تحول چین در ارتباط با آب در نظرگاه رودخانه آیوی

پارک آیوی با چشم اندازی به رودخانه، تنها یکی از صدها پروژه اخیر در چین است که در حال تحول کارکرد آبراهه های شهری و برقراری ارتباط مردم با طبیعت و آب هستند.
10 پروژه‌ برتر معماری منظر در سال 2015

۱۰ پروژه‌ برتر معماری منظر در سال ۲۰۱۵

ده پروژه برتر معماری منظر در سال 2015 نه تنها پایدار هستند بلکه چیزی به جوامعی که در آن ساخته شده‌اند، باز می‌گردانند و مورد توجه مردم قرار گرفته‌اند.
پارک تالابی

پارک تالابی

برای رفع مشکلات یک شهر صنعتی که در طول جنگ سرد ساخته شده و از آلودگیهای مختلف رنج می برد، معماران منظر از یک استراتژی جامع در احیاء پارک تالابی بهره بردند.
احیای شگفت انگیز رودخانه شهر ژانگ جیاگنگ

احیای شگفت انگیز رودخانه شهر ژانگ جیاگنگ

با وخیم شدن آلودگی رودخانه در شهر ژانگ جیاگنگ، طرحی از بوتااو با سبکی برآمده از کشور چین و عناصر ساده اضافه شده و الهام از روح فرهنگی آن جهت احیاء ارائه شد.