خانه برچسب‌ها تصویر ذهنی

برچسب: تصویر ذهنی

حفظ تصویر ذهنی از طریق یک موزه نظامی

حفظ تصویر ذهنی از طریق یک موزه نظامی

پایگاه سابق هوایی سوئستربرگ در هلند که به طور رسمی از 12 نوامبر سال 2008 بلااستفاده مانده است، در سال 2015 با عنوان موزه ملی نظامی (NMM) که حاصل ادغام موزه ارتش و موزه نظامی هوایی بود، دوباره به حیات سابق خود بازگشت و خاطرات و تصویر ذهنی ساکنین را زنده ساخت.
نقد خیابان ولیعصر

نقد خیابان ولیعصر

خیابان ولیعصر از جمله محورهای مهم در توسعه تاریخی شهر تهران بوده و عناصر کهن معماری و منظر طبیعی آن، عناصری با کیفیت هستند که هنوز به تهران هویت می بخشند.
منظر خیابان نوسکی پراسپکت به عنوان محور اصلی شهر سن پترزبورگ

منظر خیابان نوسکی پراسپکت به عنوان محور اصلی شهر سن پترزبورگ

محور اصلی شهر علاوه بر داشتن ویژگیهایی کالبدی مانند خط آسمان و هماهنگی جداره ها و کاربریها باید خاطرات جمعی و پیشینه آن خیابان را در ذهن مردم شهر حفظ کند.
سیلوئت شهر انزلی در ذهن مخاطب

سیلوئت شهر انزلی در ذهن مخاطب

تصویر جرثقیل های مثلثی گمرک یکی از مهمترین تصاویر ذهنی است که انزلی را به عنوان بندری فعال به تصوير مي كشد این چشم انداز در واقع سیلوئت شهر انزلی است.