خانه برچسب‌ها بافت تاریخی

برچسب: بافت تاریخی

نوسازی منطقه قدیمی شهر تروا

نوسازی منطقه قدیمی شهر تروا

0
در شهر تروا در فرانسه با بکارگیری کانال به عنوان المان اصلی جاذبه، تغییراتی در تمام مرکز شهر به وجود آمده و منطقه­ قدیمی شهر به طور کامل نوسازی شده است.
دیوارنگاری در منظر شهری روسیه

دیوارنگاری در منظر شهری روسیه

0
پراکندگی دیوارنگاری در بافت تاریخی یا مدرن و گستره موضوعات آن در روسیه، به فراخور محل اجرا متفاوت است. نقش سیاست و تاریخ نیز در شکل گیری آنها پر رنگتر است.
تاثیر نحوه ساماندهی جداره های تجاری بر بافت تاریخی سن پترزبورگ

تاثیر نحوه ساماندهی جداره های تجاری بر بافت تاریخی سن پترزبورگ

جداره های تجاری در بافت تاریخی سن پترزبورگ، تاثیر کمی بر بدنه ساختمان داشته و مداخله به فونت بدون زمینه، تابلوی کوچک و سایبان برای تعریف ورودی محدود می شود.
رنگ بافت تاریخی در منظر شهری مسکو و سن پترزبورگ

رنگ بافت تاریخی در منظر شهری مسکو و سن پترزبورگ

رنگ بافت تاریخی سن پترزبورگ گرم (زرد، زرشکی، گل بهی، صورتی) و در مواردی سرد (آبی، سبز) با درجه غلظت پایین است. ترکیب دوگانه هم به نوعی الگو تبدیل شده است.
منظر خیابان نوسکی پراسپکت به عنوان محور اصلی شهر سن پترزبورگ

منظر خیابان نوسکی پراسپکت به عنوان محور اصلی شهر سن پترزبورگ

محور اصلی شهر علاوه بر داشتن ویژگیهایی کالبدی مانند خط آسمان و هماهنگی جداره ها و کاربریها باید خاطرات جمعی و پیشینه آن خیابان را در ذهن مردم شهر حفظ کند.
نورپردازی منحصر بفرد، ایده ای برای بهبود فضای شهری

نورپردازی منحصر بفرد، ایده ای برای بهبود فضای شهری

0
طراحان به جای اضافه کردن عناصر جدید به میدان توریکو، پروژه نورپردازی خلاقانه ای در کفسازی ایجاد کردند که نقش مهم فضای باز و ارزشهای موجود را تقویت می کند.
تاثیر اجرای نامناسب زیرساخت های خدماتی در منظر فرهنگی هورامان

تاثیر اجرای نامناسب زیرساخت های خدماتی در منظر فرهنگی هورامان

0
اجرای اشتباه زیرساخت های خدماتی ازجمله لوله کشی گاز در بافت ارزشمند روستای هورامان تخت منجر به تهدید ویژگی های بصری ارزشمند منظر روستا شده است.

متروکه شدن یا نوسازی کالبدی در بافت تاریخی؟

0
در بافت تاریخی یزد، جایی که حضور مردم به واسطه بن بست شدن معبر کمرنگ می شود، فضا متروکه می شود. حضور پیوسته مردم در طرح احیاء بافت، ضامن حیات آن است.