خانه برچسب‌ها باغ پهلوان پور

برچسب: باغ پهلوان پور

محصوریت در باغ ایرانی

محصوریت در باغ ایرانی

محصوریت شاخصه باغ ایرانی است که با دیوارهای بلند در اطراف باغ نمود پیدا می کند. در باغ پهلوان پور مهریز به سبب اهمیت امنیت، حصار با برج هایی محافظت می شود.
قاب کردن منظر

قاب کردن منظر در باغ ایرانی

درگاه کوشک در باغ پهلوان‌پور مهریز ردیف درختان چنار و آب قنات را قاب کرده است. اینگونه توجه فرد نسبت به منظری خاص جلب شده و ارزشی دو چندان به آن می‌بخشد.
حس آرامش با کنترل جریان آب

القای حس آرامش با کنترل جریان آب

كنترل سرعت جریان آب در باغ پهلوان پور مهريز، موجب القاي حس آرامش مي شود. جريان آب آرام، آرامشی به فضا مي بخشد كه درخور یک محل استراحت است.
درختان مثمر و حواس انسانی در باغ ایرانی

درختان مثمر و حواس انسانی در باغ ایرانی

باغ ایرانی از طریق درختان مثمر، حواس پنجگانه را بیشتر تحریک کرده و این امر به افزایش ارتباط حسی انسان و رضایت مندی مخاطب را منجر می شود.