خانه برچسب‌ها امنیت

برچسب: امنیت

قرارگیری مکانهای عمومی آینده در فضای بسته

قرارگیری مکانهای عمومی آینده در فضای بسته

0
در ایالات متحده و اروپا با نگرانیهای روزافزون موجود در مورد امنیت، به نظر می رسد تصمیمی برای خصوصی سازی هر چیزی که در فضاهای عمومی قرار دارد اتخاذ خواهد شد.
منظر شبانه خیابان نوسکی پراسپکت به عنوان محور فعال شهری

منظر شبانه خیابان نوسکی پراسپکت به عنوان محور فعال شهری

0
منظر شبانه خیابان نوسکی پراسپکت با استفاده از نور سفید و زرد، متناسب با کاراکتر و ارزشهای فرهنگی انجام شده و آنرا به محور فعال و پویای شهری تبدیل کرده است.
نقش منظر شبانه در فضاهای جمعی شهرهای سن‌ پترزبورگ و مسکو

نقش منظر شبانه در فضاهای جمعی شهرهای سن‌ پترزبورگ و مسکو

0
رویکرد کلی در منظر شبانه شهرهای روسیه هماهنگی آن با منظر روز است. به همین جهت میادین و محورهای اصلی و همچنین تک ساختمانهای شاخص دارای نورپردازی خاص هستند.
رابطه میان شاخصه های فضای باز محلی با کیفیت زندگی سالمندان

رابطه میان شاخصه های فضای باز محلی با کیفیت زندگی سالمندان

0
یافته های تحقیقی حاکی از آن است که سالمندانی که فضاهای باز با شاخصه های مطلوبیت و امنیت را در فاصله مناسبی در همسایگی خود دارند، زندگی رضایت بخش تری دارند.
رابطه امنیت با ایجاد فضای سبز در زمینهای متروکه شهری

رابطه سلامتی و امنیت با ایجاد فضای سبز در زمینهای متروکه شهری

0
محله هایی که در آنها قطعات زمین خالی به پارکهای کوچک و فضاهای سبز جمعی تبدیل شده اند در مقایسه با محله های دارای زمینهای متروکه شاهد کاهش جرم و جنایت هستند.
بهره گیری از هویت مکان در حیاط مدرسه

بهره گیری از هویت مکان در حیاط مدرسه

0
با مداخله حداقلی و بکارگیری دیوار سنگی، فضای بازی مدرسه روستای هورامان، هویت خود را نمایش داده و در عین تأمین امنیت ارتباط بصری مناسبی با معبر ایجاد می کند.
محصوریت در باغ ایرانی

محصوریت در باغ ایرانی

0
محصوریت شاخصه باغ ایرانی است که با دیوارهای بلند در اطراف باغ نمود پیدا می کند. در باغ پهلوان پور مهریز به سبب اهمیت امنیت، حصار با برج هایی محافظت می شود.
امنیت ثمره اعتقاد

امنیت ثمره اعتقاد

0
امنیت گاهي به سبب حضور افراد احساس می شود و لزوم جمع آوری اجناس و بستن مغازه را از بین می برد. اعتماد مفهومی است که اطراف مسجد جامع یزد تجلی می یابد.
بررسی منظر شبانه میدانگاه اطراف تکیه امیر چخماق یزد

منظر شبانه میدان امیر چخماق یزد

0
دسته ای از فعالیت های انسانی که تا پاسی از شب ادامه می‌یابند، حیات شبانه را شکل می دهند. نورپردازی می تواند کیفیت محیطی در منظر شبانه را تقویت کند.