برچسب: ادراک منظر

منظر به مثابه آینه هستی
  • زمان مطالعه : 11 دقیقه
  • ۲

    منظر به مثابه آینه هستی

    منظر آثار به مثابه­ آینه­ ای که هستی پیرامون خود را به نمایش می­ گذارد، می­ تواند واجد طرحی برای نمایش بیشتر هست­ هایی در نظام معنایی – زیبایی­ شناختی باشد.