برچسب: آرامش

نقش معماران منظر در طراحی گورستان
  • زمان مطالعه : 6 دقیقه
  • ۰

    نقش معماران منظر در طراحی گورستان

    توجه طراحان در معماری منظر گورستان به ترکیب عناصر طبیعی با انتزاعی است. این طراحی دارای سطحِ انتزاعیِ قوی‌ است که تاکید بر اهمیت ارتباط با طبیعت دارد.