خانه گفتار صفحه 3

گفتار

پیرس لویس

پیرس لویس

برای شناخت خود باید مناظر اطرافمان را با نگاهی پرسشگر بنگریم چرا که نه فقط نمادهای ملی، بلکه ردی از فرهنگ و منظر روزمره ما را در بر دارند. پیرس لویس - جغرافیدان
مارگارت درَبل

مارگارت درَبل

چنانچه مناظر مورد علاقه ما به یکباره تغییر کند عمیقاً ناراحت می شویم زیرا نه تنها یک مکان بلکه تداوم مراحل مختلف زندگی خود را از دست می‌دهیم. مارگارت درَبل
 آنری لوفِور

آنری لوفِور

فضا هرگز خالی نیست و همواره معنایی را در بردارد. آنری لوفِور - فیلسوف
جین جیکوبز

جین جیکوبز

از آنجا که گسترش شهر، محصول جریان معمول زندگی و به شکل ارگانیک است، نمی تواند مطابق با برنامه ریزی مبتنی بر نظم اتفاق بیافتد. جین جیکوبز
ستا لو

ستا لو

مهم ترین معیار برای افراد جوان در فضاهای عمومی انعطاف پذیری و حس دعوت کنندگی آن است. ستا لو - روان شناس محیطی
ربکا سُلنیت

ربکا سُلنیت

شهر به مثابه یک زبان و گنجینه ای از واژگان است. راه رفتن در شهر همچون صحبت کردن به این زبان و گزینش واژه هاست. ربکا سُلنیت - نویسنده
راجر ترنسیک

راجر ترنسیک

هیچ ساختمانی نمی تواند مستقل از تاریخ و محیط باشد و هر چقدر هم دارای راه حل‌ معمارانه باشد، باز هم نمی‌تواند بر محدودیتهای بافت شهری غلبه کند. راجر ترنسیک
دنیز کاسگرُِو

دنیز کاسگرُِو

منظر یک گفتمان است که از طریق آن گروههای اجتماعی متفاوت در طول تاریخ، هویت گروهی و رابطه خود را با سرزمین و سایر گروههای انسانی شکل داده اند. دنیز کاسگرُِو
ویلیام جرج هاسکینز

ویلیام جرج هاسکینز

منظر غنی ترین سند تاریخی موجود برای افرادی است که چگونگی خوانش صحیح آن را می دانند. ویلیام جرج هاسکینز - مورخ