فتوکامنت

آموزش و تجربه اندوزی در محل

آموزش و تجربه اندوزی در محل

آموزش و تجربه اندوزی در محل از سنین کودکی، ذهن فرد را خلاق تر کرده و مشاهده مستقیم سبب می شود تا هر آنچه را که می آموزد برای همیشه در ذهن خود نهادینه کند.
خوش آمد گويى طبيعت در منظر ورودى تنگه شيرز

خوش آمد گویى طبیعت در منظر ورودى تنگه شیرز

در ورودی تنگه شيرز ستونى از جنس سنگهاى رسوبى وجود دارد كه در آستانه ورود، به انسان كوچك مقياس كه در طبيعت قدم می گذارد به سان نگهبان طبيعت خوش آمد مي گويد.
مخدوش شدن نخستین تجربه بصری از یک مکان تاریخی

مخدوش شدن نخستین تجربه بصری از یک مکان تاریخی

قرارگیری سرویس بهداشتی در ابتدای ورودی مجموعه تاریخی نقش رستم، منظر آن را مخدوش ساخته و تاثیر منفی بر نخستین دریافت بصری مخاطب از این منظر تاریخی می گذارد.
حس مکان عامل نام گذاری فضا

حس مکان عامل نام گذاری فضا

حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محيط و احساسات آنها در مقابل آن است، به طوری که احساس فرد با محيط پيوند خورده و يکپارچه می شود. اين حس عاملي است که موجب تبديل يک فضا به مکانی با خصوصيات حسی و رفتاری ويژه برای افراد خاص می شود.
تاثیر محیط های بازی بر یادگیری کودکان

تاثیر محیط های بازی بر یادگیری کودکان

امروزه یادگیری و ارتباط کودکان با فضاهای بازی یکی از جنبه های مهم در طراحی فضاهای باز است. طراحی کودکانه در گوشه ای از پارک نیو هلند واقع در سنت پترزبورگ روسیه، به گونه ای است که با بکارگیری رنگهای شاد و جذاب، همچنین استفاده از بازیهایی که مربوط به فعالیتهای روزانه است، کودکان را با محیط اطراف خود بیشتر آشنا می کنند.
مشارکت در کار خیر نمونه ای از رسوم منطقه ای

مشارکت در کار خیر نمونه ای از رسوم منطقه ای

در روستای فارسیان استان گلستان، از لاستیکهای موجود در سایت به عنوان ظرفی برای غذای پرندگان و حیوانات دیگر استفاده می کنند و روستاییان در اطعام پرندگان و حیواتات دیگر در این امر مشارکت می کنند و این کار خیر به یک عادت مشترک در میان آنها تبدیل شده است.
مداخله بی رویه و بدون سناریوی محلات قدیمی شهرها

مداخله بی رویه و بدون سناریوی محلات قدیمی شهرها

در بافتهای قدیمی شهرها، مداخله در معماری و منظر از سبکهای مختلف تبعیت نمی کرد و الگوها، الزامات و نیازهای مردم طبق فرهنگ هر عصر به معماران بعدی منتقل می شد.
درک نادرست از منظر باغ به وسیله عناصر زنده موجود

درک نادرست از منظر باغ به وسیله عناصر زنده موجود

در باغ عباس آباد بهشهر درختان به عنوان عناصر زنده در مسیر آبراه رشد کرده و تنومند شده اند و بیننده را در درک درست ساختار باغ و آبراه های آن گمراه می کنند.
تعامل كودكان با محيط پيرامون

تعامل کودکان با محیط پیرامون

ارتباط كودكان با محيط پيرامون به وسيله فضاهای بازی، از عوامل مهم در آموزش كودكان نسبت به محيط طبیعی است که موجب صرف زمان بيشتر در فضا از سوی آنها می شود.