فتوکامنت

ترکیب سکو و پله در منظر

ترکیب سکو و پله در منظر

0
برای حفظ اندازه های محیطی می توان پله ها را در مقیاس معمولی خود طراحی کرد و با تركيب آن با سكو، محل های نشستن متناسب به وجود آورد و به پویایی فضا افزود.
تنگه شيرز دارای منظرى تاريخى و بكر

تنگه شیرز دارای منظرى تاریخى و بکر

0
در تنگه شيرز رودخانه اى وجود دارد که منظری بکر را به وجود آورده است. این تنگه داراى آثار تاريخى از عهد حجر و زندگى غارنشينى هست كه ثبت ملى شده اند.
ساخت مسیر به وسیله گامهای انسان

ساخت مسیر به وسیله گامهای انسان

0
جریان یافتن مسیر انسانی در منظر، می تواند بهترین پاسخ برای ساخت یک راه باشد. در تپه های اطراف مقبره خالد نبی جریان گامهای انسانی، مسیر حرکت را ساخته است.
آموزش و تجربه اندوزی در محل

آموزش و تجربه اندوزی در محل

0
آموزش و تجربه اندوزی در محل از سنین کودکی، ذهن فرد را خلاق تر کرده و مشاهده مستقیم سبب می شود تا هر آنچه را که می آموزد برای همیشه در ذهن خود نهادینه کند.
خوش آمد گويى طبيعت در منظر ورودى تنگه شيرز

خوش آمد گویى طبیعت در منظر ورودى تنگه شیرز

0
در ورودی تنگه شيرز ستونى از جنس سنگهاى رسوبى وجود دارد كه در آستانه ورود، به انسان كوچك مقياس كه در طبيعت قدم می گذارد به سان نگهبان طبيعت خوش آمد مي گويد.
مخدوش شدن نخستین تجربه بصری از یک مکان تاریخی

مخدوش شدن نخستین تجربه بصری از یک مکان تاریخی

0
قرارگیری سرویس بهداشتی در ابتدای ورودی مجموعه تاریخی نقش رستم، منظر آن را مخدوش ساخته و تاثیر منفی بر نخستین دریافت بصری مخاطب از این منظر تاریخی می گذارد.
حس مکان عامل نام گذاری فضا

حس مکان عامل نام گذاری فضا

0
حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محيط و احساسات آنها در مقابل آن است، به طوری که احساس فرد با محيط پيوند خورده و يکپارچه می شود. اين حس عاملي است که موجب تبديل يک فضا به مکانی با خصوصيات حسی و رفتاری ويژه برای افراد خاص می شود.
تاثیر محیط های بازی بر یادگیری کودکان

تاثیر محیط های بازی بر یادگیری کودکان

0
امروزه یادگیری و ارتباط کودکان با فضاهای بازی یکی از جنبه های مهم در طراحی فضاهای باز است. طراحی کودکانه در گوشه ای از پارک نیو هلند واقع در سنت پترزبورگ روسیه، به گونه ای است که با بکارگیری رنگهای شاد و جذاب، همچنین استفاده از بازیهایی که مربوط به فعالیتهای روزانه است، کودکان را با محیط اطراف خود بیشتر آشنا می کنند.
مشارکت در کار خیر نمونه ای از رسوم منطقه ای

مشارکت در کار خیر نمونه ای از رسوم منطقه ای

0
در روستای فارسیان استان گلستان، از لاستیکهای موجود در سایت به عنوان ظرفی برای غذای پرندگان و حیوانات دیگر استفاده می کنند و روستاییان در اطعام پرندگان و حیواتات دیگر در این امر مشارکت می کنند و این کار خیر به یک عادت مشترک در میان آنها تبدیل شده است.