فتوکامنت

محل پارک خودرو در لبه خیابانهای شهر مسکو

محل پارک خودرو در لبه خیابانهای شهر مسکو

در شهر مسکو، لبه خیابان توسط یک اختلاف ارتفاع و مصالح از لبه پارکینگ جدا می‌شود و محل پارک خودرو به‌ گونه‌ای طراحی‌ شده است که از عرض خیابان کاسته نشود.
پویایی منظر حتی در هوای سرد

پویایی منظر در هوای سرد

منظر شبانه میدان کاخ سنت پترزبورگ، رونق زندگی اجتماعی خود را وامدار موسیقی خیابانی است که علی رغم هوای سرد حضور فعال و گسترده مردم را به دنبال دارد.
آموزش معماری منظر در محیط طبیعی

آموزش معماری منظر در محیط طبیعی

آموزش انسانها در حین ارتباط با فضاهای طبیعی از اهداف منظر است. جنگل طبیعی در تپه گنجشکها در مسکو با قرار دادن تنه های درختان مختلف آنها را معرفی کرده است.
زیبایی در عین سادگی

زیبایی در عین سادگی

سادگی و خلوص، طبیعت محوری و عمیق بودن معماری، پاسخگوی نیازهای بشر امروزی به آرامش، بازگشت به خویشتن و طبیعت در هیاهوی شهرهای صنعتی و انبوه آسمانخراشها است.
کاربرد چوب در مبلمان شهری مسکو

کاربرد چوب در مبلمان شهری مسکو

گرمای ویژه چوب زیاد و هدایت حرارتی آن کم است. در مقابل خورشید سوزاننده نیست و در محیط‌ سرد یخ نمی‌ زند و مصالح مناسبی برای مبلمان در اقلیمهای سرد و گرم است.
تغییر منظر نگاه از زمین به آسمان

تغییر منظر نگاه از زمین به آسمان

چشم در نگاه اول به سمت شهر مسطح مسکو دچار اغتشاش می‌شود، چون ساخت آسمانخراشها با بر هم زدن خط آسمان شهر باعث تغییر در نگاه آرام ناظر به سمت آسمان شده است.
درختی شفابخش در روستای اورامان تخت

درختی شفابخش در روستای هورامان

در آرامگاه پیر شالیار، درخت بلوط کهنسالی است که در باور بومیان، شفابخش درد کمر است. این درخت از عناصر شکل‌ دهنده منظر آیینی این آرامگاه به شمار می رود.
آینده منظر بومی هورامان، قربانی عدم وجود ضوابط ساخت

آینده منظر بومی هورامان، قربانی عدم وجود ضوابط ساخت

عدم وجود ضوابط ساخت و ساز بومی در بنیاد مسکن، سبب اجرای آپارتمانهای بی هویت و غیربومی در هورامان شده است. این ساختمانها موجب تخریب منظر بومی روستا شده اند.
نمایش شکوه ملی به سبک جانمایی پرچم

نمایش شکوه ملی به سبک جانمایی پرچم

در کشور روسیه با سابقه کمونیستی نمایش شکوه و جلال دارای اهمیت است. یکی از مظاهر این نمایش در جانمایی پرچم بر فراز میدانها و انتهای محور باغهای تاریخی است.