معماران منظر

10 شخص تاثیرگذار در سیر تحول معماری منظر

۱۰ شخص تاثیرگذار در سیر تحول معماری منظر

این مطلب به بررسی میراث 10 تن از معماران منظر بزرگ که تاثیر تاریخی خود را با طراحی های ماندگار و تاثیر در حرفه منظر بر جای گذاشته اند، می پردازد.
7 اشتباه رایج و خطرناک معماران منظر جوان

۷ اشتباه رایج و خطرناک معماران منظر جوان

معماران منظر هنرمند و نویسنده اند. اما در درجه اول، آنها انسان هستند و به همین جهت ممکن است در ابتدای راه فعالیت حرفه ای 7 اشتباه خطرناک را مرتکب شوند.
هفت زن برتر در معماری منظر که باید آنها را بشناسید

هفت زن برتر در معماری منظر که باید آنها را بشناسید

در حوزه معماری منظر، زنان موفق کم نیستند. این مقاله به هفت زن برتر در معماری منظر که در حرفه خود موفق بوده و پا به پای مردان کار حرفه ای می کنند، می پردازد.