منظر صنعتی

آیا پارک سیتروئن واقعاً یکی از بدترین پارک های پاریس است؟

آیا پارک سیتروئن واقعاً یکی از بدترین پارک های پاریس است؟

2
سیتروئن به عنوان یکی ار پارک های مدرن پاریس در ساحل سمت چپ رود سن قرار گرفته است. این پارک در دو دهه گذشته یک فضای جذاب برای تعامل ساکنان این شهر بوده است.