دسته: منظر فرهنگی

خلق منظر یادبود در میدان پاپی
  • زمان مطالعه : 7 دقیقه
  • ۰

    خلق منظر یادبود در میدان پاپی

    میدان پاپی بخشی از توسعه مجدد مسیر یادبود است که به عنوان منظر یادبود شناخته می شود و هدف از ایجاد آن گرامیداشت مشارکت کانادا در جنگهای جهانی و حفظ صلح است.