زهره رضاخانی

زهره رضاخانی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
سازه UWO حاصل کارگاه گروه WOVEN

سازه UWO حاصل کارگاه گروه WOVEN

نام این سازه که در کارگاه چند روزه شکل گرفت، UWO، به معنای شیء چوبی ناشناس، ارجاع به عملکرد غیرمشخص و بدون هیچ نشانه ساختاری قابل تشخیص برای چگونگی استفاده از آن و همچنین به ظاهر ناشناخته آن دارد.

منظر ابزاری برای همراه نمودن فضا و تاریخ در میدان Koningin Juliana

منظر ابزاری برای همراه نمودن فضا و تاریخ در میدان Koningin Juliana

برنامه ‎ریزی این میدان به دنبال تاکید بر طراحی منظر، معماری، مهندسی و پیاده کردن طرح است. میدان نه تنها به عنوان فضایی برای جهت یابی، بلکه به عنوان یک فضا برای وقت گذراندن نیز بشمار می رود.

بهترین مقاصد توریستی معماری منظر در جهان

بهترین مقاصد توریستی معماری منظر در جهان

ترکیب معماری منظر و سفر به ما فرصتی عالی برای مشاهده‌ جهان از دیدگاهی طبیعت محور، علاوه بر غرق شدن در فرهنگهای بسیار متفاوت و سنت‌های خانواده‌ جهانی خواهد داد. این مطلب به انتخاب 10 پروژه شگفت ‌انگیز معماری منظر که نقاطی عالی از نظر توریسم را به وجود آورده‌اند، اختصاص دارد.

بام سبز شناور بر روی رودخانه‌ تیمز

بام سبز شناور بر روی رودخانه‌ تیمز

در طراحی این بام سبز از طراحان خواسته شد تا روی منظر خشک و بی حاصل به وجود آمده از دال‌ های بتنی و گیاهان خشک شده با هدف ایجاد فضایی سرگرم کننده کار کنند.

معماری چگونه از طریق سینما سخن می‌گوید؟

معماری چگونه از طریق سینما سخن می‌گوید؟

سینما به عنوان معماری عنوانی برای تعامل سینما و معماری است. معماری ذاتی بیان سینمایی و ماهیت سینمایی تجربه معمارانه، دیالوگی پیچیده بین این دو رشته است.