معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
زهرا ایلیاتی
زهرا ایلیاتی

تفکیک ناپذیری منظر آسمان و زمین از یکدیگر

در منظر آسمان سوئد، فراتر از ابرهای معمول، ابرهایی با برق درخشان آبی رنگ نيز ديده می شوند كه در شب می تابند. اين ابرهای مرتفع باز هم نور آفتاب را منعکس می کنند.
«درون و برون» انیمیشنی است که با ورود به جهان ذهن، درکی از شناخت انسان را ارائه می کند و نشان می دهد که اعمال ارادی (عین) انسان تابع حالات درون (ذهن) اوست.
بازدیدکنندگان در پاویون انگلیس با پیروی از سفر زنبور عسل در میان چمنزارهای بریتانیا، تجربه ای منحصربفرد را برای رسیدن به کندوی عسل پشت سر می گذارند.
در ایام محرم تکیه شاه ولی تفت، محل اصلی تجمع عزاداران شده و به دگرگونی منظر در این فضا و خاطره انگیزشدن مراسم آیینی آن در ذهن مردم منجر می شود.