خانه نویسندگان مطالب توسط زهراالسادات حسینی‌ نسب

زهراالسادات حسینی‌ نسب

آواتار زهراالسادات حسینی‌ نسب
0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
ردپای استعمار در زندگی امروزه‌ مردم هند

ردپای استعمار در زندگی امروزه‌ مردم هند

0
دوره‌ استعمار در هند را می ‌توان جزئی از گذشته و تاریخچه آن به حساب آورد. هنوز می توان تاثیرات این دوره را در حوزه ‌هایی همچون اقتصاد و سیاست مشاهده کرد.