خانه نویسندگان مطالب توسط زهراالسادات حسینی‌ نسب

زهراالسادات حسینی‌ نسب

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
ردپای استعمار در زندگی امروزه‌ مردم هند

ردپای استعمار در زندگی امروزه‌ مردم هند

دوره‌ استعمار در هند را می ‌توان جزئی از گذشته و تاریخچه آن به حساب آورد. هنوز می توان تاثیرات این دوره را در حوزه ‌هایی همچون اقتصاد و سیاست مشاهده کرد.