زینب عطار

زینب عطار

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه شهید رجایی
طراحی محوطه ایستگاه راه آهن تمپلوو

طراحی محوطه ایستگاه راه آهن تمپلوو

هدف از طراحی منظر محوطه ایستگاه راه آهن تمپلوو، علاوه بر حضور افراد در سایت، احیاء و ارائه چهره ای نو از این مکان با قابلیت دسترسی و نظام مندی بهتر است.

ساخت حیاط سرسبز برای اتومبیل

ساخت حیاط سرسبز برای اتومبیل

این مطلب به بررسی پروژه ای می پردازد که فضای سبز حیاط ساختمان را به اتومبیل اختصاص داده و از آن به عنوان پوشش زیبا برای کمبود فضای مشاع و باز بهره برده است.