سیده یگانه نبئی

سیده یگانه نبئی

دانشجوی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران فارغ التحصیل مهندسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
بی نظیرترین پروژه های توریستی در معماری منظر

بی نظیرترین پروژه های توریستی در معماری منظر

نظر به اینکه معماران منظر در حال ورود به قلمروی گردشگری هستند، این پروژه ها به دلیل خاص بودن، نقش داشتن در صنعت گردشگری و احترامی که برای مناطق محلی و زمینه محیط زیست قائل هستند، مورد بررسی قرار می گیرند.

برخی از مدرن ترین طراحیهای منظر در جهان

برخی از مدرن ترین طراحیهای منظر در جهان

با وجود گرمایش کره زمین که جهان با آنها دست به گریبان است، این طراحیهای مدرن منظر به ما نشان می دهند که نیازی به قربانی کردن زیبایی برای حفظ محیط زیست نیست.

تحول محوطه عمومی اسکله بریستول با طراحی منظر پایدار

تحول محوطه عمومی اسکله بریستول با طراحی منظر پایدار

آخرین فاز پروژه طراحی منظر پایدار محوطه عمومی برای توسعه اسکله بریستول توسط گروه معماران منظر بریتانیایی “grant associates” و با پیمانکاری “کرست نیکلسون” کامل شده است. این پروژه با کسب رتبه “پایتخت سبز اروپا” توسط شهر بریستول برای تعهد غیرقابل انکار شهر به پایداری، خلاقیت، فرهنگ و نوآوری همزمان شده است.