جستجو
Close this search box.
iOS Logo 152
سیده یگانه نبئی

بی توجهی به بافت فرسوده و حیاط های مدفون در آن

بی توجهی به خانه های کوچک حیاط دار در بافت فرسوده ابهر موجب از بین رفتن امنیت خانه های قدیمی و کوچ اجباری ساکنین این حیاط های مدفون شده است.