یاسمن غلامی

یاسمن غلامی

دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه شیراز
گزارش نشست تخصصی باغ انگلیسی

گزارش نشست تخصصی باغ انگلیسی

نشست تخصصی هشتم از سلسله نشستهای ٦ شُش، ٦ گوشه با موضوع باغ انگلیسی و با سخنرانی تیم دانش آموختگان دانشگاه شیراز در تاریخ 24 بهمن ماه برگزار گردید.

گزارش نشست تخصصی با موضوع باغ فرانسوی

گزارش نشست تخصصی با موضوع باغ فرانسوی

باغ فرانسوی سومین موضوع از سلسله نشست‌های تخصصی در خصوص باغ‌های جهان بود که تحت عنوان «شِش شُش ، شِش گوشه» و به همت گروه تاريخ خوانی معماری دانشكده هنر و معماري دانشگاه شیراز برگزار می شود.