خانه نویسندگان مطالب توسط یوسف دوس علی وند

یوسف دوس علی وند

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری منظر دانشگاه تربیت مدرس
یادمان اشتروگن (Esterwegen)

یادمان اشتروگن (Esterwegen)

0
در محل سایت اردوگاه کار اجباری اشتروگن که در سال 1933 ساخته شده بود، یادمانی به یاد پانزده اردوگاه و قربانیان آنها در منطقه "ای ام اس" ساخته شد.