خانه نویسندگان مطالب توسط تینا طهماسبي پور

تینا طهماسبي پور

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه هنر و معماری تهران جنوب
نقد پروژه دریاچه چیتگر

نقد پروژه دریاچه چیتگر

0
با توجه به موقعیت قرارگیری پروژه و جهت باد غالب شهر تهران، نقش دریاچه چیتگر در تنفس، تلطیف هوا و بالا بردن رطوبت شهر، خصوصاً در محدوده غرب، حائز اهمیت است.