ترانه ایرانپور

ترانه ایرانپور

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مزایا و معایب طراحی چمنزار

مزایا و معایب طراحی چمنزار

چمن متداول ترین گیاهی است که استفاده می شود ولی طراحان حرفه ای به اثرات طولانی مدت پروژه هایشان فکر می کنند و چمنزار سنتی را ایده مناسبی نمی دانند.

دلایلی برای معمار منظر شدن

دلایلی برای معمار منظر شدن

معماران منظر کسانی هستند که به صورت حرفه ای به دنبال حفاظت جهان هستند و سعی در فهم جهانی که در آن زندگی کرده و در عوض از آن نگهداری می کنیم، دارند.