خانه نویسندگان مطالب توسط شیما طریقی اکبر

شیما طریقی اکبر

7 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
تاثیر منظر طبیعی پیرامون مدارس بر عملکرد دانش آموزان

تاثیر منظر طبیعی پیرامون مدارس بر عملکرد دانش آموزان

0
تحقیقات نشان می دهند که "نمرات" دانش آموزان مدارس تاثیر گرفته از مناظر طبیعی در آزمون های استاندارد همواره بالا بوده و مرتکب "رفتارهای جنایی کمتری" می شدند.
نقش درختان در گودالهای زیستی

نقش درختان در گودالهای زیستی

0
"گودالهای زیستی"، جوی هایی هستند که دو طرف آنها دارای شیب ملایمی بوده و با گیاهان و درختان پوشیده می شود؛ محور مرکزی این گودالها به عنوان زهکش عمل می کند.
تاثیر تالابهای مصنوعی بر کیفیت روان آبها

تاثیر تالابهای مصنوعی بر کیفیت روان آبها

0
خارج شدن حداکثر جامدات معلق از روان‌ آبها در طول تابستان، منجر به کاهش میزان فسفر، نیتروژن و مواد جامد معلق در این روان‌ آبها در طول سال می گردد.
تاثیر فضای سبزِ پیرامون خانه بر سلامتی ساکنان

تاثیر فضای سبزِ پیرامون خانه بر سلامتی ساکنان

0
سلامتی ساکنان با افزایش فضاهای سبز در محدوده 3 کیلومتری از خانه ها افزایش می یابد. این نتیجه بدون در نظر گرفتن شهری یا غیرشهری بودن خانه ها به دست آمده است.
نقش منظر جاده در کاهش استرس رانندگان

نقش منظر جاده در کاهش استرس رانندگان

2
آزمایش انجام شده بر روی 160 دانشجو نشان داد که رانندگی در جاده هایی با "مناظر جنگلی" می تواند "استرس" افراد را در مواجهه با عوامل استرس‌ زا کاهش دهد.
ارزیابی عملکرد بام سبز در مواقع بارندگی

ارزیابی عملکرد بام سبز در مواقع بارندگی

0
طرح آزمایشی بام سبز که در دانشگاه جورجیا صورت گرفته، 88 درصد از میزان بارندگی با شدت کم و 48 درصد از میزان بارندگی با شدت زیاد را حفظ کرده است.
راههای آوردن سبزینگی به درون یک شهر

راههای آوردن سبزینگی به درون یک شهر

0
ما انسانها نیاز به تعامل با زندگی گیاهی اطرافمان داریم. استعداد انسان، راههایی در مناطق شهری و حومه ای به وجود آورده تا سبزینگی گیاهان را به ما نزدیکتر کند.