خانه نویسندگان مطالب توسط شهرزاد شریفی رضوی

شهرزاد شریفی رضوی

2 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه خاتم
پارک ورزشی یانگژو لی نینگ

پارک ورزشی یانگژو لی نینگ

پارک ورزشی Yangzhou Li Ning بر مبنای اصل ادغام عملکردهای مدرن شهر با فرهنگ تاریخی و سنتی ساخته شده است. به این ترتیب امکانات ورزشی مدرن که منعکس کننده شیوه زندگی معاصر است، به وجود آمده است.
کلیسای تثلیث مقدس اثر گروه معماری شولتز

کلیسای تثلیث مقدس اثر گروه معماری شولتز

کلیسای تثلیث مقدس بر پایه نور فضا و مصالح شخصیت پردازی شده است و حضور خودش را از طریق تالار مرتفع، برج کلیسا و ورودیهای دعوت کننده حیاط به دست آورده است.