شهرزاد شریفی رضوی

شهرزاد شریفی رضوی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه خاتم
موزه زندگی ژائو هو

موزه زندگی ژائو هو

موزه زندگی در میانه سایت دیوار بزرگ قرار دارد. محفظه های مدولار و مصالح بوم آورد، زیبایی شناسی طبیعی را به وجود آورده که بازتابی از میراث فرهنگی سایت است.

پارک ورزشی یانگژو لی نینگ

پارک ورزشی یانگژو لی نینگ

پارک ورزشی Yangzhou Li Ning بر مبنای اصل ادغام عملکردهای مدرن شهر با فرهنگ تاریخی و سنتی ساخته شده است. به این ترتیب امکانات ورزشی مدرن که منعکس کننده شیوه زندگی معاصر است، به وجود آمده است.

کلیسای تثلیث مقدس اثر گروه معماری شولتز

کلیسای تثلیث مقدس اثر گروه معماری شولتز

کلیسای تثلیث مقدس بر پایه نور فضا و مصالح شخصیت پردازی شده است و حضور خودش را از طریق تالار مرتفع، برج کلیسا و ورودیهای دعوت کننده حیاط به دست آورده است.