شبنم رحیمی

شبنم رحیمی

دانشجوی کارشناسی مهندسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
پارک جنگلی شفابخش در بریلون آلمان

پارک جنگلی شفابخش در بریلون آلمان

پارک جنگلی واقع در بریلون شامل یک مجموعه آب درمانی با درختان زیبا و چمنزارهای گل معطر و جنگل ها و مراتع وسیع شامل 13 ایستگاه منحصر به فرد است.