شیدا آشورنیا

شیدا آشورنیا

کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
تحلیل پروژه بازسازی پارک برنت

تحلیل پروژه بازسازی پارک برنت

با استفاده از فرم مینیمال آرت و یک عملکرد واحد، پارک برنت یک تجربه کاربردی و فضایی جدید برای مخاطبان ایجاد کرده که تنوع فضا و لایه های منظر را افزایش می دهد.