خانه نویسندگان مطالب توسط شیدا آشورنیا

شیدا آشورنیا

3 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
گزارش دومین نشست کتاب‌خوانی؛ طراحی با طبیعت

گزارش دومین نشست کتاب‌خوانی؛ طراحی با طبیعت

0
دومین نشست از برنامه های کتاب‌خوانی سایت معمار منظر، با مطالعه کتاب «طراحی با طبیعت» نوشته «یان مک هارگ» در مرداد ماه ۱۳۹۸ ، در خانه وارطان برگزار شد.
فراخوان کتابخوانی: شهر به مثابه منظر (تام ترنر)

فراخوان کتابخوانی: شهر به مثابه منظر (تام ترنر)

0
سومین جلسه از مجموعه نشست های کتاب خوانی سایت معمار منظر، به معرفی، نقد و بررسی کتاب «شهر به مثابه منظر» نوشته تام ترنر اختصاص خواهد داشت.
فراخوان کتابخوانی: طراحی با طبیعت (یان مک هارگ)

فراخوان کتابخوانی: طراحی با طبیعت (یان مک هارگ)

0
دومین نشست از مجموعه نشست های کتاب خوانی سایت معمار منظر، به معرفی، نقد و بررسی کتاب «طراحی با طبیعت» نوشته یان مک هارگ اختصاص خواهد داشت.