معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
سیده شیدا اسدللهی
سیده شیدا اسدالهی

بازطراحی کارخانه قدیمی گرامافون سازی وینیل

در بازطراحی سایت کارخانه گرامافون سازی وینیل، تاریخ خارق العاده آن و پتانسیل محله با ایجاد کاربریهای مختلط و دسترسی حمل و نقل عالی، در نظر گرفته شد.
باغها روح ما را تغذیه می کنند، ما را به اجتماعات خود متصل می کنند و مکانهای امن و سالمی را برای فرار از حبس و قرنطینه در طول دوران پاندمی فراهم می کنند.
با توجه به ترندهای معماری منظر و تغییرات آب و هوایی باید چالشهای پیش رو را به عنوان یک راه حل دید تا این حرفه و دنیا بتواند حرکتی رو به جلو داشته باشد.
معماران منظر باید اصول طراحی مناسب مانند احترام به عناصر اولیه طبیعی سایت و تغییرات طولانی مدت و تأثیر ساختمان بر بافت شهری را در اختیار معماران قرار دهند.
تنوع زیستی در سراسر کره زمین در حال کاهش است. بهتر است به آنچه در سایت است، احترام گذاشته و کاشت متنوع و بومی در نظر گرفته شود تا باعث جذب حیوانات گردد.
تحقیقات، ارتباط پر رنگی را بین کار معماران منظر و ضرورت های سلامت عمومی نشان می دهد. تنوع مقیاس کاری در حوزه فعالیتی آنها سبب بهبود زندگی انسانها شده است.