خانه نویسندگان مطالب توسط سهیلا زارعی

سهیلا زارعی

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
غلبه الگوی باغسازی ایرانی بر ملاحظات اقلیمی در باغ عباس آباد بهشهر

غلبه الگوی باغسازی ایرانی بر ملاحظات اقلیمی در باغ عباس آباد بهشهر

1
حس قدرت نمایی صفویان برای بجا گذاشتن اثر خود، حتی در جنگل، انگیزه اصلی برای شکل گیری باغ عباس اباد بهشهر بوده تا حدی که بر ملاحظات اقلیمی نیز غلبه کرده است.