خانه نویسندگان مطالب توسط سینادخت زارع

سینادخت زارع

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه امام خمینی قزوین
پلی کربنات و کاربرد آن در معماری منظر

پلی کربنات و کاربرد آن در معماری منظر

0
پلی کربنات ها شفاف هستند و مقاومت گرمایی خوبی دارند. از اینرو می‌توان از آنها در معماری منظر و طراحی محیط هایی که به نور و روشنایی نیاز دارند، استفاده کرد.