خانه نویسندگان مطالب توسط سعیده صبری

سعیده صبری

2 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سرای مشیر فضایی تعاملی در دل بازار

سرای مشیر، فضایی تعاملی در دل بازار

0
مهمترین نکته در مورد فضای سرای مشیر این است که وجود فضای باز و نیمه باز در کنار فضای بسته بازار، محیطی منعطف و پویا به وجود آورده است.
بررسی الگوهای شکل گیری منظر روستایی

بررسی الگوهای شکل گیری منظر روستایی

0
روستاها نقش مهمی در حفظ ارزشهای محیطی و فرهنگی اقوام دارند و برای حفظ و ماندگاری این ارزشها، بررسی الگو و نحوه شکل گیری منظر روستایی دارای اهمیت زیادی است.