سحر روحانی نژاد

سحر روحانی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

نمونه هایی از بهترین نقاط گردشگری برای معماران منظر در استرالیا

معماری منظر در استرالیا بسیار ترقی کرده است، معماران منظر حداقل یک بار باید از این کشور بازدید کنند تا مناظر بی نظیر و رویکردهای طراحی آنرا تجربه کنند.

نمایش رویکرد در حال تحول چین در ارتباط با آب در نظرگاه رودخانه آیوی

پارک آیوی با چشم اندازی به رودخانه، تنها یکی از صدها پروژه اخیر در چین است که در حال تحول کارکرد آبراهه های شهری و برقراری ارتباط مردم با طبیعت و آب هستند.

صفحه 1 از 2 1 2

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.