سحر روحانی نژاد

سحر روحانی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
خلوت انس؛ مروری بر فضای حافظیه

خلوت انس؛ مروری بر فضای حافظیه

درک محور هدایت کننده از ورودی به سمت مقبره، اختلاف ارتفاع، پوشش گیاهی و تنوع رنگ گلها و ارتفاع درختان و نورپردازی شبانه در حافظیه حس بینایی را درگیر می کند.

پروژه های برتر شهری در جهان

پروژه های برتر شهری در جهان

در پروژه های شهری، همواره شرایطی گوناگونی برای تاثیرگذاری بر طراحی وجود دارد. این مطلب به معرفی پروژه های برتر شهری با طراحی های منحصربفرد می پردازد.

پارک ساحلی برانشاییر در اسلو

پارک ساحلی برانشاییر در اسلو

پارک برانشاییر در شهر اسلو و درسایتی پساصنعتی، پراهمیت و شورانگیز در کنار آب ساخته خواهد شد و بزرگترین فضای بازعمومی در طرح شهرک جدید فییورد خواهد بود.

استفاده از فضای گمشده زیر بزرگراه به عنوان پارک

پارک بزرگ تورنتو در فضای متروک زیر بزرگراه

بزرگراهی طبقاتی در تورنتو 7 محله را از هم جدا کرده و این پروژه فضای گمشده و مخفی زیر بزرگراه را به شبکه ای از فضاهای عمومی به شکل پارک خطی تبدیل خواهد کرد.