خانه نویسندگان مطالب توسط سحر روحانی نژاد

سحر روحانی نژاد

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
چگونگی طراحی مناظر پایدار در آب و هوای گرم و خشک

چگونگی طراحی مناظر پایدار در آب و هوای گرم و خشک

0
این مطلب نقطه شروعی است تا اهمیت انتخاب مصالح بومی را بازنمایی کنند و نشان می دهد که چگونه مداخلات کوچک می تواند یک طرح را در یک محیط گرم و خشک ایجاد کند.
پروژه های برتر شهری در جهان

پروژه های برتر شهری در جهان

4
در پروژه های شهری، همواره شرایطی گوناگونی برای تاثیرگذاری بر طراحی وجود دارد. این مطلب به معرفی پروژه های برتر شهری با طراحی های منحصربفرد می پردازد.
پلازای جذاب عامل شکوفایی استعدادهای دانشجویان

پلازای جذاب عامل شکوفایی استعدادهای دانشجویان

0
پروژه میدان Jubilee یک طراحی منظر است که نیاز کاربران را در نظر گرفته و پلازای جذاب و فضای یکپارچه ای را با اتصال ساختمانهای دانشگاه به وجود آورده است.
نمونه هایی از بهترین نقاط گردشگری برای معماران منظر در استرالیا

نمونه هایی از بهترین نقاط گردشگری برای معماران منظر در استرالیا

0
معماری منظر در استرالیا بسیار ترقی کرده است، معماران منظر حداقل یک بار باید از این کشور بازدید کنند تا مناظر بی نظیر و رویکردهای طراحی آنرا تجربه کنند.
پارک ساحلی برانشاییر در اسلو

پارک ساحلی برانشاییر در اسلو

0
پارک برانشاییر در شهر اسلو و درسایتی پساصنعتی، پراهمیت و شورانگیز در کنار آب ساخته خواهد شد و بزرگترین فضای بازعمومی در طرح شهرک جدید فییورد خواهد بود.
تغییر رویکرد دپارتمانهای پارک سازی در خلق فضاها و مراکز تفریحی

تغییر رویکرد دپارتمانهای پارک سازی در خلق فضاها و مراکز تفریحی

0
تغییر رویکرد دپارتمانهای پارک سازی موجب شد پارکها از ییلاقی برای ثروتمندان به فضاهای در دسترس فعلی برای استفاده طبقه کارگر و افراد متوسط جامعه تبدیل شوند.
رنگ زرد؛ ابزار باز زنده سازی محوطه یک آسیاب تاریخی

رنگ زرد؛ ابزار باز زنده سازی محوطه یک آسیاب تاریخی

0
استودیو ASPECT در پروژه باز زنده سازی محوطه آسیاب هارت در شهر آدلاید استرالیا از فضای بازی و رنگ زرد به روش کاملا مناسب برای سرزندگی فضا استفاده کرده است.
نمایش رویکرد در حال تحول چین در ارتباط با آب در نظرگاه رودخانه آیوی

نمایش رویکرد در حال تحول چین در ارتباط با آب در نظرگاه رودخانه آیوی

0
پارک آیوی با چشم اندازی به رودخانه، تنها یکی از صدها پروژه اخیر در چین است که در حال تحول کارکرد آبراهه های شهری و برقراری ارتباط مردم با طبیعت و آب هستند.
تبدیل یک مجتمع کارخانه ای متروک به دانشگاه از طریق معماری منظر

تبدیل یک مجتمع کارخانه ای متروک به دانشگاه از طریق معماری منظر

1
کارخانه ای رها شده و متروک که قدمت آن به سال 1853 می رسد در شهر پچ در مجارستان است. به کمک معماری منظر، این فضای متروکه به محوطه یک دانشگاه فعال تبدیل شد.